Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ
False 4486Ngày cập nhật 17/09/2018

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện.

Theo Quyết định này, có 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội được chuẩn hóa lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1.

Thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

15 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

Thông tư số

47/2016/TT -

BLĐTBXH ngày

28/12/2016 của Bộ

Lao động -

Thương binh và

Xã hội

2.

Miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

15 ngày làm việc

3.

Cách chức Chủ tịch, các thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

15 ngày làm việc

 II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1.

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện

35 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ - CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

2.

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp huyện

40 ngày làm việc

 

 

Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.769