Tìm kiếm
Thông báo trúng đấu giá tài sản
False 10707Ngày cập nhật 14/09/2018

Căn cứ kết quả đấu giá ngày 07/9/2018, về đấu giá tài sản khoáng sản (cát, sạn) vi phạm tại bãi tập kết 2A, tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre. Phòng TN&MT thông báo tổ chức, cá nhân trúng đấu như sau:

-Đơn vị trúng đấu: Doanh nghiệp tư nhân Phú Sơn.

-Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre, Nam Đông, Thừa thiên Huế.

Thời gian bàn giao tài sản: ngày 11/9/2018.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.725