Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện quý III năm 2018
False 5363Ngày cập nhật 12/09/2018

          Ngày 21/8/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 29/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2018.

         Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 20/8/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 601 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 525 hồ sơ; đang xử lý: 76 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 525 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

525

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

521

99,2%

Hài lòng

4

0,8%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

512

97,5%

Hài lòng

13

2.5%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

525

100%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

-

-

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

525

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

 

          Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong quý III không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo./.

 

Thu Thảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.066
Truy cập hiện tại 147