Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện quý II năm 2018
False 6415Ngày cập nhật 12/09/2018

     Ngày 21/5/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 20/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý II năm 2018.

     Từ ngày 26/2/2017 đến ngày 20/5/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 686 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

      - Số hồ sơ đã hoàn thành: 639 hồ sơ; đang xử lý: 47 hồ sơ.

      - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 639 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

639

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

631

98,7%

Hài lòng

8

1.3%

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

612

95,8%

Hài lòng

27

4,2%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

639

100%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

-

-

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

639

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

 

     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng. Trong quý II không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo./.

 

Thu Thảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.609.739
Truy cập hiện tại 54