Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện quý I năm 2018
False 5093Ngày cập nhật 12/09/2018

     Ngày 25/2/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 10/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý I năm 2018.

 

     Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 25/02/2018 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 246 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

     - Số hồ sơ đã hoàn thành: 213 hồ sơ; đang xử lý: 33 hồ sơ.

     - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 213 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông.

Rất hài lòng

213

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

211

99,1%

Hài lòng

02

0,9%

Không hài lòng

-

-

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

207

97,2%

Hài lòng

06

2,8%

Không hài lòng

-

-

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

213

100%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

-

-

Không đúng hẹn

-

-

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết.

Đơn giản

213

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

     Tổng cộng có 98,75% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng. Trong quý I không có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo./.

 

Thu Thảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.030
Truy cập hiện tại 131