Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI
False 11780Ngày cập nhật 02/06/2022

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời để động viên, tôn vinh, khen thưởng các tác giả, tác phẩm báo chí phản ánh, tuyên truyền về chủ đề tài nguyên và môi trường có chất lượng và sức lan tỏa cao; ngày 12 tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 720/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI và Thể lệ Giải thưởng.

Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam, bao gồm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động báo chí và phù hợp với các quy định tại Thể lệ này.

       Nội dung gồm 04 chuyên đề trọng tâm:

       + Chuyên đề số 1: Tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; kết quả tổ chức thực hiện các mục tiêu về tài nguyên và môi trường tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; các kế hoạch theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

       + Chuyên đề số 2: Tuyên truyền về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số, Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong công tác chỉ đạo điều hành, kết nối liên thông giữa các cấp ngành, phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

       + Chuyên đề số 3: Tuyên truyền các tấm gương, các điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tài nguyên và môi trường; quá trình hình thành, đổi mới, hội nhập, phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022) và vị trí, vai trò, đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường thời gian qua.

       + Chuyên đề số 4: Tuyên truyền, phản ánh thực trạng, khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; đề xuất giải pháp trong công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

       Lễ trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI dự kiến tổ chức vào dịp tháng 8 năm 2022, hưởng ứng Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022).

       Thời gian tiếp nhận: Đến kết thúc ngày 25 tháng 6 năm 2022 (tính theo dấu bưu điện).

       Địa chỉ nhận tác phẩm hoặc thông tin liên hệ: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

       Điện thoại liên hệ: 0978.710.508/0988.667.996

       Thư điện tử Giải thưởng: giaithuongbaochitnmt@gmail .com.

       Chi tiết truy cập: ttp://monremedia.vn/ fanpage; facebook.com/monrevietnam./.

Nguồn: Bộ TNMT

Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.124.730
Truy cập hiện tại 5.761