Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảm bảo khung lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2022
False 3499Ngày cập nhật 03/05/2022

Ngày 26/04, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn về cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng một số loại cây trồng chính vụ Hè Thu 2022.

 

Theo đó, cuối vụ Đông Xuân 2021-2022 xảy ra mưa lớn trên diện rộng đã làm nhiều diện tích lúa bị ngập úng, đổ ngã gây thiệt hại đến năng suất và sản lượng. Do vậy, thời gian sinh trưởng của cây lúa kéo dài từ 5-7 ngày, dự kiến thu hoạch tập trung từ 15-25/5/2022. Nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo sản xuất có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng một số loại cây trồng chính vụ Hè Thu 2022, cụ thể như sau:

 Đối với cây lúa: Cơ cấu giống lúa ngắn ngày và cực ngắn, chủ lực là: Khang Dân, TH5, HT1, HN6, ĐT100 (KH1), N87, N97 (nếp), … Để đảm bảo năng suất và sản lượng lúa, các địa phương cần bố trí hợp lý các giống trên cơ sở xem xét cụ thể điều kiện sản xuất. Cần tăng tỷ lệ, cơ cấu hợp lý các giống có thời gian sinh trưởng cực ngắn như TH5, PC6… trên các diện tích gieo cấy muộn để đảm bảo lịch thời vụ gieo trồng. Khuyến khích mở rộng sản xuất một số giống lúa đã công nhận chính thức được các địa phương đánh giá có khả năng phù hợp như Hà Phát 3, DT39, ST24… có tham gia liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

Lịch thời vụ: Về thu hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022, các địa phương cần huy động tối đa các loại máy thu hoạch, máy làm đất, máy cuộn rơm… Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp vệ sinh đồng ruộng bằng các chế phẩm sinh học, cày lật đất ngay sau khi thu hoạch nhằm diệt mầm mống sinh vật gây hại, hạn chế ngộ độc hữu cơ cho lúa mới gieo vụ Hè Thu. Đối với diện tích nhiễm phèn, mặn (đặc biệt là các vùng thấp trũng, tù đọng nước) cần thực hiện tốt các biện pháp bón vôi, rửa chua, phèn,… nhằm hạn chế thiệt hại ngay từ đầu vụ Hè Thu. Tuỳ thời gian sinh trưởng của từng loại giống và điều kiện thực tế của địa phương để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp. Đảm bảo lúa vụ Hè Thu trổ tập trung từ 15/7 đến 30/7, phấn đấu thu hoạch xong trước ngày 05/9/2022.

Đối với cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả: như ngô, lạc, đậu đỗ, dưa các loại, thời vụ từ 05/4 - 30/5. Rau các loại, thời vụ từ 05/4-20/9. Cây ăn quả các loại, thời vụ từ 20/11- 05/02 năm sau.

www.thuathienhue.gov.vn

 

 

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.709.027
Truy cập hiện tại 8.258