Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND xã Hương Hữu theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
False 17386Ngày cập nhật 23/04/2022

Ngày 21/4/2022, tại Hội trường UBND xã Hương Hữu, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện về Thanh tra chuyên đề việc thực hiện các chương trình MTQG và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã Hương Hữu.

 Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra gồm có:

 - Về phía Thanh tra huyện có ông Lê Đăng Huề - HUV - Chánh Thanh tra huyện người trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;  Trưởng đoàn và các thành viên theo Quyết định 302/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện.

- Về phía xã có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các đoàn thể, công chức có liên quan và Trưởng thôn của 7 thôn xã Hương Hữu.

 Tại buổi làm việc, Thay mặt Đoàn thanh tra, Ông Dương Cảnh Tuấn - Trưởng đoàn thanh đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 302/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra. Đây là cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm./.

Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.503.213
Truy cập hiện tại 700