Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và dịch vụ Internet trên địa bàn huyện
False 9629Ngày cập nhật 17/02/2022

     Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Internet, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20/01/2022 về Kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng  và dịch vụ Internet trên địa bàn huyện năm 2022.

     Kế hoạch nhằm thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và dịch vụ Internet trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật; Chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực, thiếu lành mạnh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và dịch vụ Internet, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn; Tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ Internet và thông tin đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá của nhân dân. Đồng thời, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID tại các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và dịch vụ Internet.

     Theo đó, nội dung kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng  và dịch vụ Internet năm 2022 được thực hiện cụ thể như sau:

     1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 năm 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo và các quy định pháp luật liên quan khác.

     2. Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và dịch vụ Internet trên địa bàn huyện.

     3. Phương pháp kiểm tra:

     Để đảm bảo hiệu quả và tính khách quan, công tác kiểm tra sẽ được thực hiện theo 02 phương thức: Kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo lịch trình.

     Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra tiến hành xác lập biên bản, hoàn thành hồ sơ. Trong quá trình kiểm tra gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, để các cơ sở kinh doanh nắm rõ và chấp hành tốt các quy định pháp luật.

     4. Thành phần Đoàn Kiểm tra: Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện.

     5. Thời gian kiểm tra 

     - Quý I: Kiểm tra trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

     - Quý II: trong tháng 5/2022;

     - Quý III: trong tháng 8/2022;

     - Quý IV: trong tháng 11/2022;

     - Tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm.


 


 

 

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 2.596