Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và môn Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VI
False 12110Ngày cập nhật 17/02/2022

     Để công tác triển khai tổ chức thành công và đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông xây dựng Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động Thể dục, Thể thao cho mọi người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và môn Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VI với một số nội dung chính như sau:

     Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và môn Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VI nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3) và Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3); hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Đồng thời, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

     Theo đó, phấn đấu đạt 100% tổng số xã, thị trấn trên toàn huyện tổ chức, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trong tháng 3, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022, môn Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VI và những năm tiếp theo.

     Đối với công tác phòng, chống dịch: đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, huyện và phương án phòng, chống dịch của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành cho Ngày chạy. Kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh về dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên tham dự ở địa phương tổ chức Ngày chạy.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 37