Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo lịch phát sóng dạy học chương trình lớp 1, 2 từ ngày 08-13/11/2021
False 7600Ngày cập nhật 13/11/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 Tuần 10 - Từ ngày 08-13/11/2021 như sau:

Thứ/Ngày

Khung giờ

Lớp

Môn

Tên bài

Họ tên người dạy

Thứ hai

08/11/2021

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO –NXB GDVN)

Bài 1: at ăt ât

 

Nguyễn Thị Kim Vàng

17h25- 17h50

2

TOÁN 2

Bài 32: Luyện tập (tiết 1)

Nguyễn Thị Thúy Hằng

17h50- 18h15

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 52: Học vần um up

Lương Thị Thuỷ

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Chia sẻ và đọc: Bài hát tới trường

Nguyễn Thị Thu Thủy

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Đọc: Gọi bạn

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thứ ba

09/11/2021

17h00- 17h25

1

 

 

 

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 46: ac ăc âc

Hoàng Thị Thu Cúc

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 2: et êt it

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu

17h50- 18h15

TOÁN 1

Luyện tập

Lê Thị Lệ

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài đọc 2: Đến trường

Phan Thị Hậu

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết: Chữ hoa H; Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn

Nguyễn Thị Diệu Hoà

Thứ tư

10/11/2021

17h00- 17h25

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 53: Học vần uôm

Hoàng Thị Minh Phượng

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 47: oc ôc uc ưc

Nguyễn Thị Hồng Phượng

17h50- 18h15

TOÁN 2

Bài 32: Luyện tập (tiết 2)

Lê Thị Diễn

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài đọc 2: Đến trường

Nguyễn Thị Trà My

 

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Đọc: Tớ nhớ cậu

Hồ Thị Hồng Linh

Thứ năm

11/11/2021

17h00- 17h25

1

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 54: Học vần ươm ươp

Phạm Thị Vân Kiều

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 3: ot ôt ơt

 

Lương Nguyễn Tuý Lam

17h50- 18h15

TOÁN 1

Phép trừ  trong phạm vi 10 (tiết 1)

Nguyễn Thị Mỹ Thảo

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Nói và nghe: Thời khóa biểu

Bài viết 2: Viết về một ngày đi học của em

Trương Thị Tường Vy

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Nghe-viết: Tớ nhớ cậu; Luyện tập: Mỏ rộng vốn từ về tình cảm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

Nguyễn Thị Mỹ

Thứ sáu

12/11/2021

17h00- 17h25

1

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 48: at ăt ât

Nguyễn Tôn Hiếu Thảo

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 4: ut ưt

 

Vũ Thị Thanh Phượng

17h50- 18h15

TOÁN 1

Luyện tập

Phạm Thị Mỹ Na

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về học tập

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn. Đọc mở rộng

Phạm Nguyễn Phước Diễm

Thứ bảy

13/11/2021

8h00- 8h25

 

1

 

2

 

1

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài 55: Học vần an at

Trần Thị Ngọc Nhân

8h25- 8h50

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 49: ot ôt ơt

Lê Thị Nữ Trinh

8h50- 9h15

TOÁN 2

Bài 33: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tiết 1)

Lê Thị Thiên Như

9h15- 9h40

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. Kể chuyện: Sóc và dúi

 

Nguyễn Thị Phương Thi

9h40- 10h05

TOÁN 2

Bài 33: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tiết 2)

Nguyễn Thị Nhớ

14h00-14h25

 

 

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện. Kể chuyện: Bài học đầu tiên của thỏ con.

Bùi Thị Giang

14h25-14h50

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập và kể chuyện. Kể chuyện Sói và Sóc

Lê Thị Phương Châu

14h50-15h15

2

TOÁN 2

Bài 34: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tiết 1)

Nguyễn Nguyên Thu Thảo

 
Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.502.419
Truy cập hiện tại 401