Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở vi phạm: Hộ sản xuất bún Đoàn Thi.
False 17630Ngày cập nhật 19/09/2021

Ngày 28  tháng 7 năm 2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 838 /QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ sản xuất có tên sau đây:

1. Tên cơ sở vi phạm: Hộ sản xuất bún Đoàn Thi.

- Địa chỉ cơ sở chính: số 10 đường Đại Hóa, Tổ dân phố 2, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 31I8000318

Ngày cấp: 28/12/2009;   Nơi cấp: Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Thi (tên thường gọi Đoàn Dũng).

Giới tính: Nam.   Chức danh: Chủ cơ sở.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường: Theo Biên bản lấy mẫu và Phiếu kết quả thử nghiệm của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (các phiếu đính kèm), tại thời điểm quan trắc tại Hộ sản xuất bún Đoàn Thi (Đoàn Dũng) đã xả nước thải có chứa thông số Coliform (sau khi qua cụm bể xử lý nước thải) có giá trị vượt giới hạn cho phép (vượt 480 lần) theo QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C, Cột B).

3. Quy định tại:  điểm a, khoản 6, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ:  Chủ hộ sản xuất đã thành thật hối lỗi (khoản 2, Điều 9, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012).

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

- Số tiền: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021).

- Chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường tại cơ sở (quy định tại điểm c, khoản 9, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ) với tổng số tiền là 2.775.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) theo Công văn số 144/TQT ngày 30/6/2021 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2021

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 25