Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức cho học sinh đến trường học tập đối với huyện Nam Đông và huyện A Lưới
False 13187Ngày cập nhật 08/09/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8064/UBND-VH ngày 05/9/2021 về việc tổ chức dạy học đối với huyện Nam Đông và huyện A Lưới.

Theo đó, do đặc thù của huyện Nam Đông và huyện A Lưới là địa bàn miền núi, có nhiều khu vực khó tiếp cận sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, đồng thời hai địa phương này đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Để đảm bảo chất lượng dạy học, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép UBND huyện Nam Đông và UBND huyện A Lưới tổ chức cho học sinh đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới đối với các khu vực đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và không thể tổ chức dạy học qua truyền hình và dạy học trực tuyến.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học theo quy định của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Ngoài ra, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện Nam Đông và Chủ tịch UBND huyện A Lưới đánh giá tình hình dịch bệnh từng địa bàn và rà soát điều kiện thực tế để quyết định hình thức dạy học theo từng trường cụ thể.

Tập tin đính kèm
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.382