Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v triển khai Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
False 27442Ngày cập nhật 25/08/2021

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thông tư thay thế Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Có hiệu lực từ ngày 22 tháng 9 năm 2021

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.784.102
Truy cập hiện tại 1.252