Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc tuyển dụng công chức năm 2021
False 10031Ngày cập nhật 20/08/2021

Nhu cầu tuyển dụng: 03 người (bố trí công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thanh tra huyện), có yêu cầu về trình độ chuyên môn cụ thể như sau:

- 01 tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Du lịch hoặc Quản trị kinh doanh, bố trí công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- 01 tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc Kinh tế, bố trí công tác tại Thanh tra huyện.

- 01 tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư hoặc Quản lý đất đai, bố trí công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.207
Truy cập hiện tại 6.007