Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 01 công trình, dự án trong năm 2021 trên địa bàn huyện Nam Đông
False 12904Ngày cập nhật 19/08/2021
Kiểm tra rừng xã Hương Sơn

Ngày  16 tháng  8  năm 2021UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2014 /QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 01 công trình, dự án trong năm 2021 trên địa bàn huyện Nam Đông

Tại Quyết định số 2014 /QĐ-UBND đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 01 công trình, dự án trong năm 2021 trên địa bàn huyện Nam Đông như sau:

STT

Tên công trình,

dự án

Địa điểm

Hệ số điều chỉnh giá đất

Đất phi

nông nghiệp

Đất nông nghiệp

01

Chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện Nam Đông

Thị trấn Khe Tre

1,10

1,00

Các xã: Hương Phú, Hương Xuân

1,05

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.055
Truy cập hiện tại 93