Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cấp đợt 1 hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch
False 11313Ngày cập nhật 15/08/2021
 
(Ảnh minh hóa: ngành du lịch được cấp 3 tỷ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn)
(Ảnh minh hóa: ngành du lịch được cấp 3 tỷ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn)
Ngày 12/8, UBND tỉnh đã có Quyết định 1994 /QĐ-UBND về việc cấp kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/2021/NQ-CP (đợt 1).

UBND tỉnh đã quyết định trích ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng tại ngân sách tỉnh số tiền Bốn tỷ một trăm triệu đồng  bổ sung cho các đơn vị để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể sở Du lịch sẽ được cấp 3 tỷ đồng; sở Lao động, Thương binh và Xã hội 900 triệu đồng; Sở Văn hóa và Thể thao 200 triệu đồng.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát kinh phí; giám đốc các sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định về quản lý tài chính của nhà nước.

Được biết đối với nhóm hỗ trợ  từ 100 % ngân sách địa phương đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác thì trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ cho hơn 30.000 đối tượng với số tiền hơn 45 tỷ đồng.

 
thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.028