Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình, Sách giáo khoa mới và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học
False 13871Ngày cập nhật 15/08/2021

Nhằm đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình, Sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018, đánh giá kết quả công tác giáo dục Tiểu học trong năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới, ngày 07 tháng 8 năm 2021 tại Hội trường Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình, Sách giáo khoa mới và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục Tiểu học; thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội nghị đã thực hiện giãn cách, giảm số lượng Đại biểu tham dự theo quy định, tổ chức thành 02 buổi Hội nghị, sáng ngày 07/8 cho các đơn vị các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang và thị xã Hương Thủy; buổi chiều cùng ngày cho các đơn vị của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà và thành phố Huế.

Tham dự Hội nghị có Thầy giáo Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT; Thầy giáo Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Thầy giáo Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Thầy giáo Thân Nguyên Khánh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cùng Lãnh đạo các Phòng ban chuyên môn Sở GD&ĐT; Phòng GDTH Sở GD&ĐT có Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Thái, Phó Trưởng phòng GDTH; về phía các huyện, thị xã và thành phố Huế có Đại diện Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, chuyên viên phụ trách GDTH cùng các Thầy Cô giáo Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Thầy giáo Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm công tác GDTH trong năm học 2020-2021, các thành tích đã đạt được cũng như một số tồn tại hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong năm học tới, vì vậy đề nghị các Đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận các vướng mắc, tham mưu Lãnh đạo Sở giái pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong việc thực hiện CT GDPT 2018 và nhân dịp này, Hội nghị muốn lắng nghe chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở GD&ĐT đối với GDTH để tổ chức thực hiện tốt hơn CT GDPT 2018 ở lớp 2 và các nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2021-2022.

 

Hội nghị đã nghe Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Thái, Phó Trưởng phòng GDTH trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, báo cáo tổng kết 01 năm thực hiện Chương trình Sách giáo khoa mới và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GDTH trong năm học 2021-2022. Hội nghị đã tổ chức thảo luận, đánh giá các hoạt động đã tổ chức, các thành tích nổi bật và những kết quả tiêu biểu để triển khai nhân rộng trong thời gian tiếp theo đồng thời đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong năm học vừa qua và thống nhất xác định các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong thời gian đến:

 

1. Tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Thông tư 25 để phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 được dùng trong các nhà trường từ năm học 2022-2023.

 

2. Tham mưu lãnh đạo chính quyền các cấp tăng cường các điều kiện về nhân lực, về tài lực để đảm bảo các yêu cầu về đội ngũ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện tốt CT GDPT 2018.

3. Đẩy nhanh tiến độ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 2 và các lớp 3, 4, 5 để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về chương trình dạy học đã được Bộ GD&ĐT ban hành.

 

4. Chỉ đạo các trường đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng. Tạo điều kiện để cha mẹ học sinh cùng tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

 

5. Tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn chuyên môn, nắm bắt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình và giúp đỡ các trường trong công tác quản lý, công tác dạy-học. Chỉ đạo các cụm chuyên môn hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

 

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và xã hội về đổi mới và phát triển giáo dục.

 

Phát biểu chỉ đạo ngành GDTH, Thầy giáo Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT đã biểu dương các thành tích của ngành GDTH đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện CT GDPT 2018, việc tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa và công tác quản lý, hướng dẫn kịp thời các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 1 và các hoạt động giáo dục khác. Trong năm học 2021-2022, Giám đốc Sở chỉ đạo ngành GDTH tập trung thực hiện các nội dung sau:

 

1. Các đơn vị trường học tiếp tục tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng về việc sử dụng sách giáo khoa mới và việc triển khai thực hiện CT GDPT 2018 đến cha mẹ học sinh, tạo sự đồng thuận và cùng hợp tác, hỗ trợ nhà trường thực hiện thành công Chương trình Sách giáo khoa mới.

 

2. Các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT cung cấp đầy đủ thông tin về các bộ sách của các Nhà xuất bản sau khi các Hội đồng chọn sách giáo khoa tiến hành nghiên cứu, nhận xét và lựa chọn Sách giáo khoa cho các trường học để tham khảo, tổ chức sử dụng tốt Sách giáo khoa đã được lựa chọn.

3. Các trường tiểu học tăng cường nghiên cứu phương pháp dạy học trực tuyến, hiệu quả để chủ động tổ chức dạy học khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra, có dự báo và phương án tổ chức hợp lý đảm bảo hiệu quả khi phải tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.

 

4. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, mạng interrnet, nền tảng ứng dụng Công nghệ thông tin và nhân lực để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn đảm bảo tính đồng bộ.

 

5. Có giái pháp cụ thể tại từng đơn vị trường học để tiếp tục thực hiện tốt CT GDPT 2018 đối với lớp 1, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện Chương trình Sách giáo khoa mới đối với lớp 2 trong năm học 2021-2022.

 

6. Phân luồng học sinh hợp lý để tổ chức đánh giá hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

 

7. Quan tâm công tác đào tạo đội ngũ, nâng chuẩn giáo viên đáp ứng các quy định mới về trình độ đào tạo, các Phòng GD&ĐT tham mưu UBND cấp huyện kế hoạch đào tạo, tham mưu bố trí nguồn kinh phí để đào tạo nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ giáo viên.

 

Tổng kết Hội nghị, Thầy giáo Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành GDTH trong năm học qua, đặc biệt là công tác chỉ đạo của Phòng GDTH Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế, đặc biệt là sự nỗ lực không ngửng nghỉ của các đồng chí Hiệu trưởng và các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp trong việc thực hiện Chương trình Sách giáo khoa mới, mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng đây là năm đầu tiên thực hiện CT GDPT 2018 các trường học đã đạt được những thành tích nhất định, là dấu hiệu khả quan để tiếp tục thực hiện thắng lợi CT GDPT đối với lớp 2 trong năm học 2021-2022 và trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.657