Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019
False 9005Ngày cập nhật 05/08/2021
Rừng cộng đồng

 Ngày 22/7/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, theo kết quả kiểm kê đất đai đến ngày 31/12/2019, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế 494.710,95 ha, trong đó chia theo các đơn vị hành chính cấp huyện (09 đơn vị) cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Toàn tỉnh

494.710,95

100,00

1

Thành phố Huế

7.101,77

1,44

2

Huyện Phong Điền

94.566.11

19,12

3

Huyện Quảng Điền

16.288,73

3,29

4

Thị xã Hương Trà

51.751,74

10,46

5

Thị xã Hương Thuỷ

45.518,73

9,20

6

Huyện Phú Vang

27.810,70

5,62

7

Huyện Phú Lộc

72.041,05

14,56

8

Huyện Nam Đông

64.782,12

13,09

9

Huyện A Lưới

114.850,01

23.22

(Chi tiết tại Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT)

Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.783.620
Truy cập hiện tại 1.130