Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021
False 3229Ngày cập nhật 31/07/2021

Thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, ngày 26/7/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và định hướng phát triển lâu dài; xây dựng và nâng cao năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; định hướng và xác định được lộ trình cũng như chiến lược chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh; xây dựng giá trị cốt lõi của văn hóa chính quyền số, văn hóa với đồng nghiệp, với người dân thông qua chiến lược thực hiện chuyển đổi số trong quản trị công; hình thành nên giá trị cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai; và nhận biết và ứng dụng được ưu thế của trí tuệ nhân tạo (AI) và quản lý dữ liệu lớn trong quản trị công.

Theo đó, kế hoạch triển khai 02 khóa học. Cụ thể, khóa học “Nâng cao nhận thức, định hướng và triển khai chiến lược chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp” với mục tiêu: sau khóa tập huấn cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có thể: Nhận thức đúng và đầy đủ về chuyển đổi số; Quy trình cơ bản chuyển đổi số. Hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số cho các cấp, các ngành và tư vấn cho doanh nghiệp/ nhà máy trong phạm vi quản lý… Và khóa học “Xây dựng văn hoá chính quyền số” với mục tiêu sau khoá tập huấn cán bộ công chức, viên chức của tỉnh có thể nhận thức đúng về văn hoá chính quyền số; nhận diện được đặc điểm cũng như yếu tố cấu thành văn hoá chính quyền số; xây dựng được giá trị cốt lõi, và hạn chế được các rào cản trong quá trình xây dựng văn hoá chính quyền số; xây dựng được lộ trình phát triển văn hoá chính quyền số.

 
thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.834