Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời kiến nghị cử tri cần thẳng thắn, không hứa hẹn với cử tri
False 4054Ngày cập nhật 18/07/2021
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân trình bày báo cáo tại kỳ họp
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân trình bày báo cáo tại kỳ họp
Báo cáo tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11, HHĐND tỉnh khóa VII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh: Đối với kiến nghị chưa thực hiện được do thiếu nguồn lực, đề nghị khi trả lời các kiến nghị này cần phải thẳng thắn, không chung chung và cũng không nên hứa hẹn với cử tri nếu xét thấy còn khó khăn về nguồn lực, tránh tình trạng để người dân trông đợi, kiến nghị nhiều lần.

Theo báo cáo, các nội dung liên quan ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11 đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, giải quyết và có văn bản trả lời đối với 62/62 ý kiến, kiến nghị (đạt 100%). Trong đó, có 20 kiến nghị đã được UBND tỉnh giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri; có 23 kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết hoặc đưa vào kế hoạch giải quyết cơ bản đầy đủ, rõ ràng; 22 kiến nghị đang giải quyết hoặc đang nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết.

Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, các kiến nghị được giải quyết đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến cử tri bức xúc kiến nghị nhiều lần; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra những nội dung đã chỉ đạo thực hiện; có giải pháp đối với các kiến nghị chưa đưa ra được lộ trình, phương hướng và thời gian giải quyết. Tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết kiến nghị cử tri nhất là đối với các kiến nghị để kéo dài thời gian giải quyết.

Cần nghiên cứu xây dựng Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị cử tri do HĐND tỉnh chuyển đến. Trong đó, đề nghị có những quy định cụ thể về thời gian trả lời, giải quyết; quy định trách nhiệm giải quyết, phối hợp giải quyết của các cơ quan chức năng; xác định việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan và chính quyền địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.267