Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh TT.Huế
False 8661Ngày cập nhật 18/07/2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chương trình hành động tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Phát triển ngành dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông và nền tảng công nghệ số cho phát triển các ngành dịch vụ khác.

2. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước.

3. Xây dựng trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

4. Xây dựng hoàn thiện Trung tâm y tế chuyên sâu, trở thành thương hiệu quốc tế, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

5. Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ.

6. Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

7. Phát triển hệ thống dịch vụ phân phối.

8. Phát triển các ngành dịch vụ khác.

Kèm theo file quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy- Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.738.546
Truy cập hiện tại 1.571