Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội
False 4428Ngày cập nhật 18/07/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17-6-2021. Trong đó, tại Điều 4 và Điều 5 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội. Đây là 10 lưu ý dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội:

phòng tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.884