Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 12255Ngày cập nhật 19/06/2021

Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.( kèm theo Quyết định số 91/QĐ-BCD, ngày 16/4/2021)

Tập tin đính kèm:
Lương Hiền - Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.691