Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
False 7619Ngày cập nhật 19/06/2021

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Yên (Quảng Ninh) là giáo viên tiểu học hạng III, hệ số lương 4,27 bậc 8. Bà tốt nghiệp đại học năm 2013 và đã có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II; làm tổ trưởng, giáo viên giỏi cấp trường, chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bà Yên hỏi, bà có được chuyển xếp lương lên hạng II không? Nếu chuyển sang xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập: Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Do vậy, trường hợp của bà Yên đang được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.08, nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới, được bổ nhiệm sang chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT: Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

Do vậy, trường hợp của bà Yên đang được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.08, khi chuyển sang chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới, mã số V.07.03.29 phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định.

Chinhphu.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.719.818
Truy cập hiện tại 2.529