Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Năm 2025 phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70-75%
False 7290Ngày cập nhật 19/06/2021

Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 với các tiêu cụ thể:

Đối với mục tiêu tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70-75% vào năm 2025 và đạt 75-80% vào năm 2030. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55-58% vào năm 2025 và đạt 63-65% vào năm 2030. Tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và đạt 90% năm 2030.

Đối với mục tiêu tạo việc làm tốt cho người lao động, phấn đầu đến năm 2025 tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 1,5%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,1%. Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 23,5% và đến năm 2030 dưới 20%.

Phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 6%. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 2,5%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 1%.

Phấn đấu tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% vào năm 2025 và đạt 60% vào năm 2030, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoản 2,5% vào năm 2025 và chiếm khoảng 5% vào năm 2030.

Đối với mục tiêu đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin, phấn đầu năm 2025 có 85% và năm 2030 có trên 95% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp. Năm 2025 có 50% và năm 2030 có 60% lao động được Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm. Đến năm 2025 triển khai thực hiện hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẽ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về lao động...

Theo đó, kế hoạch triển khai nhiệm vụ và giải pháp liên quan như: Triển khai thực hiện, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại; Hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động; Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động;  Hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm; Hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các thị trường lao động đặc thù; Nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động.  

thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.719.706
Truy cập hiện tại 2.482