Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đủ tuổi hưu, có được đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu tối đa?
False 3683Ngày cập nhật 06/06/2021

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Kim Yến (Hà Nội) đóng BHXH được 25 năm 11 tháng. Vừa qua bà đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thiếu hơn 4 năm đóng BHXH để được hưởng lương hưu tối đa 75%.

 

Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện về thời gian hưởng lương hưu mức 75%

Bà Yến hỏi, bà có được đóng tiếp BHXH để được mức lương hưu như trên không? Bà vẫn đi làm, công ty vẫn đóng tiếp BHXH cho bà có được không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 148, Khoản 1 Điều 149 Bộ luật Lao động năm 2019; Điểm a, Điểm b Khoản 1, Khoản 4 Điều 2, Khoản 5 Điều 3 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1 Điều 9, Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH thất nghiệp, trường hợp của bà Nguyễn Kim Yến, sinh ngày 8/1/1965, từ tháng 2/2020 tiếp tục làm việc và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng) thì người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH theo quy định cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Yến không tiếp tục làm việc, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện về thời gian hưởng lương hưu mức 75% theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 6.873