Tìm kiếm
Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
False 1106Ngày cập nhật 30/04/2021

Ngày 29/4/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

1. Trong đợt tuyển dụng này, UBND huyện đã phê duyệt 48 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021, cụ thể:

- Giáo viên mầm non: 13 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học: 18 chỉ tiêu;

- Giáo viên trung học cơ sở: 11 chỉ tiêu;

- Nhân viên thư viện: 01 chỉ tiêu;

- Nhân viên y tế: 01 chỉ tiêu;

- Nhân viên thiết bị - thí nghiệm: 01 chỉ tiêu;

- Nhân viên kế toán: 03 chỉ tiêu.

2. Ban hành Kèm theo Quyết định là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 (có file kèm theo) quy định cụ thể đối tượng, hình thức, nội dung và các quy định khác liên quan đến tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021.

Việc ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 là cơ sở và căn cứ pháp lý quan trọng để UBND huyện và Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 thực hiện các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.659
Truy cập hiện tại 4.097