Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 51/2021/NĐ-CP của Chính phủ
False 8225Ngày cập nhật 30/04/2021

Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về việc quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Nghị định quy định việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời gian dự trũ khoáng sản quốc gia; quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển KT-XH tại khu vực khoáng sản quốc gia.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

 

Tập tin đính kèm:
Trần Hoàng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.737.887
Truy cập hiện tại 1.321