Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự thi vào cấp 3 ở tỉnh khác được không?
False 8314Ngày cập nhật 19/04/2021

(Chinhphu.vn) – Con của bà Phạm Thị Thùy Linh (Thái Bình) đang học lớp 9, sắp tới sẽ có đợt thi tuyển sinh vào lớp 10. Bà Linh muốn con của bà thi vào lớp 10 tại trường THPT trên địa bàn tỉnh khác.

Bà Linh hỏi, con bà phải thi ở địa phương đang ở rồi mới có thể chuyển sang địa phương khác học THPT hay có thể tham gia thi xét tuyển vào lớp 10 ở trường mà con bà có nguyện vọng thi? Nếu như điểm thi ở nơi cư trú không đạt điểm xét tuyển nhưng đối với nơi con của bà muốn chuyển vào học đủ điểm xét tuyển vào lớp 10 thì như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT đã quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, thành phố: Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh THPT; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh và quy định mức thu lệ phí tuyển sinh.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT đã quy định về phương thức tuyển sinh THPT theo một trong ba phương thức sau: Xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Như vậy, căn cứ vào những điều khoản trên việc phân cấp, phân quyền đối với tuyển sinh và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn là do địa phương quyết định. Việc con của bà Phạm Thị Thùy Linh muốn thi vào lớp 10 tại trường THPT trên địa bàn tỉnh khác sẽ do địa phương nơi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh sẽ xem xét, quyết định.

Việc xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT được quy định trong đề án tuyển sinh của UBND tỉnh/thành phố nơi con của bà Linh đăng ký nộp hồ sơ tuyển sinh. Do vậy, bà cần nghiên cứu rõ quy định về phương án thi và xét tuyển tại tỉnh/thành phố nơi con bà đăng ký dự thi để nắm rõ quy định về xét tuyển, hỏi rõ phương án tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh/thành phố nơi con của bà định đăng ký dự thi qua đầu mối là Sở Giáo dục và Đào tạo để tránh ảnh hưởng đến kết quả của con bà trong xét tuyển.

Chinhphu.vn

Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.111.524
Truy cập hiện tại 164