Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của UBND huyện Nam Đông
False 9245Ngày cập nhật 18/03/2021
Ảnh minh họa

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 236 để phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 do phát sinh nhiệm vụ mới

              Theo đó Chủ tịch UBND huyện đã Điều chỉnh giảm 02 cuộc thanh tra bao gồm: Cuộc thanh tra chuyên đề tại UBND thị trấn Khe Tre trong việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở và  Cuộc thanh tra việc đầu tư mua sắm thiết bị văn hóa tại các xã, thị trấn. Đồng thời bổ sung 01 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo Kế hoạch của Thanh tra tỉnh về nội dung Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Thượng Quảng, Thượng Long và thị trấn Khe Tre.

             Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2021 tại Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn tiếp tục thi hành.

 

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.221