Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công khai kết quả giải quyết kiến nghị của ông Hồ Văn Đức trú tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông
False 9738Ngày cập nhật 18/03/2021
Ảnh minh họa

Ngày 26/02/2021 Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ban hành Thông báo số 21 để Công khai kết quả giải quyết kiến nghị của ông Hồ Văn Đức trú tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông

Thông báo nêu rõ:

                  Chủ tịch UBND huyện nhận được đơn có tiêu đề là đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Đức – Thôn Ria Hố, xã Thượng Lộ, gửi đến ngày 25/12/2020, qua xem xét nội dung đơn và kết quả làm việc với ông Hồ Văn Đức, xác định thuộc đơn kiến nghị. Các nội dung kiến nghị gồm có:

                 Kiến nghị 1: Con dâu là bà Hồ Thị Hoa Hồng sinh năm 1991, đã tốt nghiệp loại Khá, Đại học chính quy chuyên ngành Công tác xã hội vào năm 2014 nhưng đến nay chưa xin được việc làm.

                 Kiến nghị 2: Ông Hồ Văn Đức đề nghị xem xét chế độ chính sách người có công với cách mạng trong thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1966-1975.

                 Kiến nghị 3: Kiến nghị giải quyết trợ cấp chế độ thôi việc 01 lần và tặng kỷ niệm chương sự nghiệp dân số trong thời gian làm chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã Thượng Lộ từ năm 1978 đến năm 2005.

                Các kiến nghị này liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch UBND xã Thượng Lộ. Sau khi kiểm tra, xác minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đã ban hành Công văn số 43/CV-TTYT, ngày 18/01/2021; Chủ tịch UBND xã Thượng Lộ đã ban hành Công văn số 60/UBND-VP, ngày 21/01/2021 và Chủ tịch UBND huyện ban hành Công văn số 182/UBND-TTr, ngày 05/02/2021 để trả lời kiến nghị của ông Hồ Văn Đức.

               Các văn bản trả lời đều khẳng định những kiến nghị của ông Hồ Văn Đức hoặc đã được giải quyết đúng chế độ quy định hoặc không đủ cơ sở để giải quyết và đề nghị không kiến nghị lại đối với những nội dung nêu trên nếu không có chứng cứ mới. Riêng việc đề nghị tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp dân số, ông Hồ Văn Đức liên hệ với UBND xã Thượng Lộ để xem xét giải quyết.

 

 

Tập tin đính kèm:
dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.843