Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định mới về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2021
False 10965Ngày cập nhật 13/03/2021

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định một số chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

b) Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày cngày 08 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quy định đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Nội dung chi tiết của Quy định có văn bản điện tử kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hữu Tân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.737.731
Truy cập hiện tại 1.269