Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều kiện hưởng hai chế độ thương binh và mất sức lao động
False 10586Ngày cập nhật 19/12/2020

(Chinhphu.vn) – Bố của ông Vũ Văn An (TPHCM) là bệnh binh 61%, thương binh 22%, đang hưởng chế độ bệnh binh. Ông An hỏi, bố của ông có được hưởng cùng lúc hai chế độ không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nghị định số 102/2002/NĐ-CP ngày 11/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đã quy định một số điều kiện để hưởng hai chế độ thương binh và mất sức lao động.

Đối với những trường hợp đã giám định gộp nhưng nếu đủ thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an thì được xem xét giải quyết hai chế độ.

Trường hợp không đủ năm công tác theo quy định nêu trên và hưởng hai chế độ thì phải hưởng ở mức thấp hơn, cụ thể: Đã giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và bệnh tật (mức suy giảm khả năng lao động do bệnh tật thấp hơn giám định gộp); đã giám định gộp nhưng sau khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật đủ 41% (mức tối thiểu để được gọi là bệnh binh).

Ông Vũ Văn An không trình bày cụ thể về trường hợp của bố ông, do đó Cục Người có công không có cơ sở để xem xét trả lời cụ thể. Đề nghị ông đối chiếu quy định nêu trên, nếu đủ điều kiện thì ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ bệnh binh, thương binh để được giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.738.505
Truy cập hiện tại 1.557