Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
False 13674Ngày cập nhật 19/12/2020

Sáng 09/12, theo chương trình phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). 

Mở đầu nội dung phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Theo đó, nhiều các nội dung lớn của dự thảo Pháp lệnh như về đối tượng áp dụng và đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; điều kiện công nhận liệt sĩ; điều kiện, tiêu chuẩn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh; chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học… đã được cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cổng TTĐT Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
Dự thảo Pháp lệnh sau khi chỉnh lý gồm 7 chương, 58 điều. So với Pháp lệnh hiện hành, dự thảo đã bổ sung 03 chương, bỏ 01 chương và 03 điều, bổ sung 13 điều; có 36 điểm mới thuộc 8 nhóm nội dung lớn.
Điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, thực hiện Kết luận tại Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội , việc sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với tinh thần đổi mới và tăng cường được trách nhiệm quản lý nhà nước và ngăn chặn những bất cập thể xảy ra thực hiện pháp lệnh trên thực tế, để đảm bảo việc thực hiện chính sách vừa ổn định, vừa có kế thừa liên tục nhưng phải công bằng và có lợi nhất với đối tượng được thừa hưởng chính sách.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cơ bản là các nội dung của dự thảo Pháp lệnh đã được tiếp thu, giải trình rõ ràng, đặc biệt là vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan về đối tượng là được xét công nhận là liệt sĩ trong thời kỳ hòa bình, thời kỳ đổi mới…đã được cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra trao đổi, thống nhất cao, được chỉnh lý phù hợp và có thể tổ chức thực hiện được trong thực tiễn.
Sau khi nghe trình bày báo cáo và xem xét các nội dung của dự thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành.
Trích dẫn nguồn tin tại website Bộ Lao động - TB&XH tại địa chỉ: http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=224399
Đặng Giang Chữ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.737.917
Truy cập hiện tại 1.331