Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 10651Ngày cập nhật 06/12/2020

Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND về việc phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, định hướng và nội dung của Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2025 đến tất cả các cấp, ngành, doanh nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng hiện đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng trên phạm vi toàn tỉnh...

Theo đó, đối với băng rộng cho cộng đồng đến năm 2025, phấn đấu 100% số hộ gia đình (hoặc thuê bao cá nhân) trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và sử dụng dịch vụ băng rộng cố định, trong đó 100% thuê bao được kết nối với tốc độ tối thiểu đường xuống là 50Mb/s; 100% các điểm truy nhập viễn thông công cộng trên địa bàn Thừa Thiên Huế sử dụng dịch vụ băng rộng cố định trong đó 100% các điểm có truy nhập băng rộng cố định với tốc độ tối thiểu đường xuống là 100Mb/s; 100% các điểm thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng dịch vụ băng rộng cố định trong đó 100% các điểm có truy nhập băng rộng cố định với tốc độ tối thiểu đường xuống là 100Mb/s.

Đối với băng rộng cho công sở đến năm 2025, phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục có kết nối băng rộng (trong đó: 100% các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu sử dụng dịch vụ băng rộng với tốc độ tối thiểu đường xuống là 1,5Gb/s; 100% các cơ sở giáo dục bậc phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề có truy nhập băng rộng với tốc độ tối thiểu đường xuống là 100Mb/s); 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có kết nối băng rộng (trong đó: ít nhất 50% cơ sở có truy nhập băng rộng với tốc độ tối thiểu đường xuống là 200Mb/s; 50 % các kết nối với tốc độ tối thiểu đường xuống là 100Mb/s); 100% các cơ quan, đơn vị của Đảng, Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp có kết nối băng rộng (trong đó: Ít nhất 50% kết nối có tốc độ tối thiểu đường xuống là 400Mb/s; 50% các kết nối với tốc độ tối thiểu đường xuống là 200Mb/s.

Theo đó, đối với hạ tầng băng rộng, kế hoạch tập trung rà soát, đầu tư hạ tầng truyền dẫn, mạng truy nhập băng rộng cho 23 thôn thuộc các 12 xã chưa có hạ tầng cố định băng rộng (chủ yếu tập trung tại huyện Nam Đông và A Lưới) làm cơ sở để đồng bộ sự phát triển hạ tầng và phổ cập dịch vụ băng rộng qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đối với cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động, phát triển mới 276 cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động đến năm 2025. Đối với cột ăng ten loại A2b bắt buộc các doanh nghiệp cam kết dùng chung. Đối với cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa cáp, dây thuê bao, thực hiện cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa cáp, dây thuê bao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025 theo Kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế...

 

 
 
 
 
 
Trích nguồn: thuathienhue.gov.vn
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.232