Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
False 15295Ngày cập nhật 29/08/2020

 Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan phần sạt trượt thuộc phân đoạn Km 26+500-Km 36+00 (đoạn qua Vườn Quốc gia Bạch Mã) thuộc xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Một số nội dung chính của Phương án, như sau:

        - Vị trí, địa danh: Khoảnh 7, Tiểu khu 386; Khoảnh 6, 7, 9, 10, Tiểu khu 389 thuộc xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Diện tích,

        + Tổng diện tích tự nhiên: 3,3 ha.

        + Tổng diện tích nộp tiền trồng rừng thay thế: 3,14819 ha.

        - Hiện trạng, quy hoạch: Rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng.

        - Chủ quản lý: Vườn Quốc gia Bạch Mã.

        - Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Phương án trồng rừng thay thế:

        + Diện tích trồng rừng thay thế: 3,14819 ha.

        + Loại rừng trồng thay thế: Rừng phòng hộ, đặc dụng.

        + Hình thức trồng rừng thay thế: Chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh do không có quỹ đất để trồng rừng thay thế.

        + Kế hoạch trồng rừng thay thế: Phương thức trồng thuần loại hoặc hỗn giao các loài cây bản địa; thời gian trồng và chăm sóc: 01 năm trồng và 05 năm chăm sóc, chủ rừng chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng cho đến lúc thành rừng.

        + Tổng số tiền đầu tư trồng và chăm sóc rừng thay thế: 750.843.000 đồng.

        + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn của Chủ đầu tư./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.737.865
Truy cập hiện tại 1.313