Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thăm đồng ước tính năng suất vụ Hè Thu năm 2020
False 21628Ngày cập nhật 29/08/2020
Thăm đồng Hè Thu 2020

Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 20/8/2020, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với Chi cục thống kê huyện, UBND các xã  tổ chức thăm đồng ước tính năng suất vụ Hè Thu năm 2020.

Vụ Hè Thu năm 2020 toàn huyện gieo cấy được 266,35ha/295 ha kế hoạch đạt 90,3%. Ngay từ đầu vụ thời tiết nắng hạn kéo dài nên một số diện tích không có nước gieo cấy, giữa vụ thời tiết tương đối thuận lợi, không xảy ra dịch hại. Qua thăm đồng ước tính năng suất lúa vụ Hè Thu năm 2020 ước đạt 53,1 tạ/ha tăng 5,08 tạ/ha so với Hè Thu năm 2019.

Hồ Thị Thu Huệ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.738.434
Truy cập hiện tại 1.524