Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Khu quy hoạch cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre
False 24515Ngày cập nhật 25/07/2020
Khu QH

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1738 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Khu quy hoạch cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1738 /QĐ-UBND ngày 16/7/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Khu quy hoạch cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, với các nội dung sau:

I. Quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Khu quy hoạch cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

1. Tên quỹ đất: Khu quy hoạch cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng số lô đất: 20 lô

3. Mục đích sử dụng đất: đất ở

4. Thời hạn sử dụng: lâu dài

(Có phụ lục kèm theo)

Đơn giá này chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định

II. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông căn cứ mức giá quy định tại Điều 1 tổ chức, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.455