Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành văn bản điện tử thay thế văn bản giấy từ 26/6
False 15583Ngày cập nhật 07/07/2020
Theo văn bản 5193/UBND-TĐKT vừa được UBND tỉnh ban hành thì kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành văn bản điện tử có ký số trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia đến các cơ quan hành chính Nhà nước thay thế văn bản giấy (trừ văn bản mật) theo Danh mục kèm theo.
 

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy bao gồm: Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định (cá biệt), Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông báo, Thông cáo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Công điện, Giấy ủy quyền, Giấy mời họp, hội nghị, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo. 

Danh mục văn bản trên không áp dụng cho các loại văn bản sau: Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm.

UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận và xử lý văn bản trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh; gương mẫu xử lý hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng (trừ văn bản, hồ sơ mật) đảm bảo hiệu quả. Văn bản điện tử gửi, nhận, xử lý trong hệ thống Quản lý văn bản điều hành của tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia phải đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, UBND cấp xã trên toàn tỉnh hoàn chỉnh tổ chức bộ máy, triển khai đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai thực hiện việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy tại cơ quan, địa phương.

 

Theo: https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/newsid/E41EE163-14D6-4C04-B351-ABDF00EF4609

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.985.534
Truy cập hiện tại 2.594