Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tờ trình giới thiệu chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
False 14836Ngày cập nhật 29/06/2020

Văn phòng chuyển Tờ trình giới thiệu chức vụ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghì các đơn vị, các xã thị trấn vào cập nhật, chuẩn bị  kỳ họp thứ 10 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 80