Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tờ trình đề nghị miễn nhiệm UV.UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
False 15158Ngày cập nhật 29/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên ủy ban nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị các ngành liên quan vào cập nhật để biết./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 72