Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN, BAN VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” HUYỆN PHÁT ĐỘNG VẬN ĐỘNG, QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2020
False 14373Ngày cập nhật 19/06/2020

Trước hết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện thay mặt lãnh đạo huyện xin cảm ơn, ghi nhận những tình cảm quý báu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua đã ủng hộ, quyên góp được hơn 232 triệu cho quỹ phòng chống dịch Covid - 19 của huyện và hơn 266 triệu ủng hộ, quyên góp quỹ       “Vì người nghèo” huyện năm 2019.

Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; phát huy truyền thống “Nh­ường cơm sẻ áo”, “Lá lành đùm lá rách”.         Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2020 cụ thể như sau:

Đề nghị mỗi cán bộ công chức, viên chức; người lao động trong các thành phần kinh tế ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ hưu trí, các doanh nhân, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, con em huyện Nam Đông ở mọi miền Tổ quốc với lòng hảo tâm, hãy ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tùy theo khả năng của mình.

Mọi sự ủng hộ của quý vị xin chuyển vào tài khoản: Ban Vận động      “Quỹ vì người nghèo” huyện Nam Đông, số tài khoản 3761.0.3013886.91046         tại Kho bạc Nhà nước huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc có thể ủng hộ trực tiếp tại Thường trực Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện Nam Đông (cơ quan Uỷ ban Mặt trận huyện), liên hệ theo số điện thoại: 0234.3876224.

Sự quan tâm, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thể hiện tình cảm, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của huyện nhà.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện tin tưởng rằng với tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức,   đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện sẽ đóng góp tích cực vào Quỹ “Vì người nghèo” để việc huy động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của huyện đạt những kết quả cao nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

UBMTTQVN Huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.766