Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
False 9544Ngày cập nhật 20/06/2020

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tất cả đều đảm bảo chất lượng, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy.

 

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

Chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ

Dự kiến, đầu tháng 7/2020, Đảng bộ huyện Phong Điền tiến hành đại hội. Bên cạnh xây dựng, hoàn thiện báo cáo văn kiện đại hội thì vấn đề nhân sự được đặt lên hàng đầu. Huyện ủy Phong Điền được Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá là đơn vị chuẩn bị công tác nhân sự sớm và tốt nhất.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Điền đã tổ chức các hội nghị quan trọng để lấy ý kiến giới thiệu đối với những người tái cử cấp ủy, những người lần đầu tham gia cấp ủy theo trình tự từng bước, đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ.

BTV Huyện ủy đã cùng với tiểu ban nhân sự tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú của những người tái cử cấp ủy hay những người lần đầu tham gia cấp ủy. Trên cơ sở đó, BTV Huyện ủy bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện.

“Là đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư nên tất cả các khâu được chúng tôi tiến hành rất kỹ lưỡng và đúng quy trình, nhất là vấn đề nhân sự cấp ủy. BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có 39 thành viên; BTV Huyện ủy gồm 11 thành viên. Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên nữ là 15% trở lên. Đối với những người tham gia cấp ủy lần đầu đều phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên. Quy trình nhân sự nhiệm kỳ này khác so với quy trình nhân sự trước đây, đòi hỏi công phu, phức tạp hơn và dân chủ hơn, làm đến đâu chắc đến đó”, Bí thư Huyện ủy Phong Điền Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Cuối tháng 6 này, Đảng bộ TX. Hương Trà sẽ tiến hành đại hội. Đây là đại hội điểm đầu tiên của cấp huyện được BTV Tỉnh ủy lựa chọn để rút kinh nghiệm. “Để công tác nhân sự được đảm bảo, chúng tôi đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh BTV và lãnh đạo chủ chốt; trong đó coi trọng chất lượng cũng như cơ cấu số lượng hợp lý. Các cán bộ lựa chọn tham gia vào BCH nhiệm kỳ mới đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, có năng lực, uy tín và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”, Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng nhân sự cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Quang Bằng khẳng định: “Số lượng cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị tăng hơn khóa trước; BCH đảm bảo tính kế thừa và phát triển; cấp ủy viên là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tại Đảng bộ TX. Hương Trà có đến 2 nữ nằm trong danh sách BTV khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị

“Nhiệm kỳ trước chỉ nêu thời điểm tính tuổi của cấp ủy, chính quyền. Lần này, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” quy định cả thời điểm tính tuổi tham gia các chức danh lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội là thời điểm đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức để bảo đảm thống nhất chung trong hệ thống chính trị. Về cơ cấu cấp ủy cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy”, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Dương thông tin.

Thời gian qua, việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến cũng đã được BTV Tỉnh ủy triển khai sớm. Các địa phương và ngành có cơ cấu cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì cấp ủy cấp trên điều động người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nơi khác đến hoặc xem xét bổ sung sau đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Thanh Hà cho biết, các cấp uỷ khoá cũ đã chuẩn bị danh sách bầu cử cấp uỷ khoá mới, cấp ủy viên trẻ, nữ khi đưa vào danh sách bầu cử cơ bản đảm bảo. Các cấp uỷ đã xác định việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng cơ sở trực tiếp bầu bí thư là phát huy dân chủ trong Đảng thông qua bầu bí thư cấp uỷ, do đó đã chỉ đạo khá chặt chẽ, đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình đặt ra”.

Cùng với công tác lãnh, chỉ đạo đại hội Đảng cấp trên cơ sở, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đang được chuẩn bị từng bước chu đáo và theo đúng quy định. Việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị đã và đang được thực hiện với tinh thần cầu thị. Hiện nay, BTV Tỉnh ủy đã và đang tiến hành các bước để xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất các ngày 23, 24, 25/6, Đảng bộ TX. Hương Trà tiến hành đại hội điểm. Dự kiến các ngày 28 và 29/6, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế; đầu tháng 7 Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền…

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.474.991
Truy cập hiện tại 778