Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020
False 13874Ngày cập nhật 20/06/2020

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 965 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020.

Danh sách các ứng viên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn/) và Báo Giáo dục và Thời đại để xin ý kiến nhân dân. Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 11 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2020. Ý kiến của các tập thể, các nhân đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 25 tháng 6 năm 2020. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.112.080
Truy cập hiện tại 361