Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19: xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, tham ô, lãng phí, lợi ích nhóm.
False 15341Ngày cập nhật 01/05/2020
Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy thực hiện chi trả tại nhà cho hộ nghèo

Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Phương tại Công văn số 3534 /UBND-XH ngày 29/4 về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy thực hiện chi trả tại nhà cho hộ nghèo

Theo đó, thực hiện Công văn số 3306/VPCP-KGVX ngày 25/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương yêu cầu UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức đoàn thể liên quan trong việc rà soát, niêm yết công khai kỹ đối tượng được hưởng chính sách, bảo đảm tính chính xác, hạn chế tối đa việc tăng nguồn kinh phí, chủ động sử dụng nguồn ngân sách huyện để chi trả kịp thời cho các đối tượng.

Song song đó, bố trí, phân công Lãnh đạo huyện, đơn vị về trực tiếp các phường, xã để kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện; không để xảy ra các hiện tượng lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

 

Trước đó, chiều ngày 28/4, thực hiện công tác hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1083/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 149 tỷ đồng, trong đó, 13.706 người có công (nguồn kinh phí hỗ trợ 20.559.000.000đ); 50.292 đối tượng bảo trợ xã hội (kinh phí hỗ trợ 75.438.000.000đ); 27.638 người thuộc diện hộ nghèo (kinh phí hỗ trợ 20.728.500.000đ và 43.271 người thuộc diện hộ cận nghèo (kinh phí hỗ trợ 32.453.250.000đ), thời gian hỗ trợ 03 tháng

 
www.thuathienhue.gov.vn
Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.664.234
Truy cập hiện tại 313