Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", trao tặng Huân chương Độc lập và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước
False 19677Ngày cập nhật 12/04/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2346/UBND-TTr ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", trao tặng Huân chương Độc lập và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Nội dung Công văn ghi rõ: “Trong thời gian tháng 3, tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh không tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", trao tặng Huân chương Độc lập và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid - 19”.

Để việc trao tặng các hình thức khen thưởng đúng quy định, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

- Phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để thực hiện việc trao tặng, đón nhận danh hiệu cấp Nhà nước, các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đúng theo quy định.

- Liên hệ Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (số 09 Đống Đa, thành phố Huế) nhận hiện vật khen thưởng.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.740.187
Truy cập hiện tại 2.471