Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của huyện Nam Đông
False 14603Ngày cập nhật 16/03/2020

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, UBND huyện ban hành Công văn số 275/UBND-TNMT về việc công khai công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của huyện Nam Đông số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Thừa Thiên Huế

UBND huyện công khai lấy ý kiến cơ quan, ban, ngành cấp huyện, toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ gồm:

- Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Thừa Thiên Huế (bản giấy) được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, thị trấn;

- Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: www.namdong.thuathienhue.gov.vn, chuyên mục: góp ý dự thảo văn bản.

2. Phương thức công khai:

2.1. Đối với UBND các xã, thị trấn

- Thực hiện niêm yết bản dự thảo Kế hoạch tại trụ sở UBND các xã, thị trấn (theo bản dự thảo Kế hoạch đã được Sở Tài nguyên và Môi trường gửi) từ ngày 10/3/2020 đến hết ngày 20/3/2020;

- UBND các xã, thị trấn tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Phòng Dân tộc trước ngày 21/3/2020.

2.2. Đối với Phòng Dân tộc

  Niêm yết bản dự thảo Kế hoạch tại trụ sở cơ quan (theo bản dự thảo Kế hoạch đã được Sở Tài nguyên và Môi trường gửi); tổng hợp ý kiến góp ý từ UBND các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp trước ngày 30/3/2020.

2.3. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đăng tải bản dự thảo Kế hoạch trên cổng thông tin điện tử của huyện; niêm yết bản dự thảo Kế hoạch tại trụ sở UBND huyện để lấy ý kiến góp ý;

- Niêm yết bản dự thảo Kế hoạch tại trụ sở cơ quan (theo bản dự thảo Kế hoạch đã được Sở Tài nguyên và Môi trường gửi);

- Tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2020.

3. Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý: trước ngày 30/3/2020.

4. Đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý: Phòng Dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông.

- Địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

- Email: tnmt.namdong@thuathienhue.gov.vn.

Công tác tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai là nội dung quan trọng trong việc phát triển dân tộc thiểu số của huyện. UBND huyện rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cơ quan, ban, ngành cấp huyện, toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện bản dự thảo./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 76