Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Về việc giao số lượng cán bộ, công chức các xã, thị trấn
False 17674Ngày cập nhật 01/03/2020

Thực hiện theo Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã bàn hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

Tập tin đính kèm:
Hồ Minh Kiểm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 78