Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-NĐND ngày 06/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
False 18273Ngày cập nhật 13/02/2020

Ngày 06/02/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-NĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 

Ngày 06/02/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-NĐND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Theo Nghị quyết đã cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục đích khác đế thực hiện 05 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Qua đó, huyện Nam Đông có 01 công trình là Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thiên nhiên Thác Trượt tại xã Hương Phú được cho phép chuyển mục đích sử dụng 1,80ha đất rừng sản xuất để thực hiện dự án.

(Kèm theo Nghị Quyết)

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 2.564